k.ú.: 792080 - Opatovice u Zbýšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534625 - Zbýšov NUTS5 CZ0205534625
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 1111174
zahrada 79 64336
travní p. 122 168651
lesní poz 57 1946022
vodní pl. nádrž umělá 1 266
vodní pl. rybník 2 11734
vodní pl. tok přirozený 28 26092
vodní pl. tok umělý 6 1770
vodní pl. zamokřená pl. 1 1507
zast. pl. společný dvůr 2 749
zast. pl. zbořeniště 2 624
zast. pl. 76 29812
ostat.pl. jiná plocha 20 16754
ostat.pl. manipulační pl. 4 730
ostat.pl. neplodná půda 31 19837
ostat.pl. ostat.komunikace 50 52428
ostat.pl. pohřeb. 1 1165
ostat.pl. silnice 2 26424
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2383
ostat.pl. zeleň 3 3657
Celkem KN 697 3486115
Par. DKM 4 26311
Par. KMD 693 3459804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 76
LV 117
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 01:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.