k.ú.: 792055 - Chlum u Zbýšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534625 - Zbýšov NUTS5 CZ0205534625
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 1927243
zahrada 51 46667
travní p. 96 192086
lesní poz les(ne hospodář) 1 1606
lesní poz ostat.komunikace 3 5795
lesní poz 53 1443182
vodní pl. nádrž umělá 1 442
vodní pl. tok umělý 35 17066
vodní pl. zamokřená pl. 1 511
zast. pl. společný dvůr 2 2082
zast. pl. zbořeniště 3 604
zast. pl. 75 32516
ostat.pl. jiná plocha 7 4554
ostat.pl. manipulační pl. 13 19097
ostat.pl. neplodná půda 14 22822
ostat.pl. ostat.komunikace 24 39305
ostat.pl. silnice 6 27184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 20696
ostat.pl. zeleň 2 2786
Celkem KN 861 3806244
Par. KMD 861 3806244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 8
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 69
LV 113
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2012
S-SK GS 1:2880 1838 23.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.05.2019 20:55

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.