k.ú.: 792047 - Dobrovítov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 529559 - Dobrovítov NUTS5 CZ0205529559
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 2178581
zahrada 69 91129
travní p. 191 702389
lesní poz 75 4055132
vodní pl. nádrž umělá 3 4933
vodní pl. rybník 2 29759
vodní pl. zamokřená pl. 1 36
zast. pl. společný dvůr 2 1114
zast. pl. zbořeniště 5 1806
zast. pl. 100 48241
ostat.pl. jiná plocha 10 10143
ostat.pl. manipulační pl. 19 39977
ostat.pl. neplodná půda 4 5553
ostat.pl. ostat.komunikace 49 98099
ostat.pl. pohřeb. 1 495
ostat.pl. silnice 16 44550
Celkem KN 892 7311937
Par. KMD 892 7311937
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 8
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 98
LV 142
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2012
S-SK GS 1:2880 1838 22.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 14:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.