k.ú.: 792039 - Dědice u Zbýšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 529559 - Dobrovítov NUTS5 CZ0205529559
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 844215
zahrada 47 27343
ovoc. sad 2 3065
travní p. 43 125312
lesní poz 27 608216
vodní pl. nádrž umělá 2 1361
zast. pl. zbořeniště 1 690
zast. pl. 24 13404
ostat.pl. jiná plocha 8 1216
ostat.pl. manipulační pl. 20 26525
ostat.pl. neplodná půda 9 6251
ostat.pl. ostat.komunikace 61 32711
ostat.pl. silnice 13 11153
Celkem KN 316 1701462
Par. KMD 316 1701462
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 22
LV 47
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2012
S-SK GS 1:2880 1838 22.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.09.2020 04:13

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.