k.ú.: 791997 - Zbyslav u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 88685
zahrada 70 47684
ovoc. sad 3 9399
travní p. 147 1087585
lesní poz 106 360170
vodní pl. nádrž umělá 7 11538
vodní pl. rybník 1 1603
vodní pl. tok přirozený 5 5916
vodní pl. tok umělý 7 4367
vodní pl. zamokřená pl. 4 14590
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. 85 31678
ostat.pl. jiná plocha 64 87139
ostat.pl. manipulační pl. 7 3398
ostat.pl. neplodná půda 39 40309
ostat.pl. ostat.komunikace 67 98719
ostat.pl. silnice 15 26139
ostat.pl. zeleň 1 346
Celkem KN 644 1919280
Par. DKM 380 1745997
Par. KMD 264 173283
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 78
LV 100
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.01.2010 1:1000 22.01.2010 *)
KMD 1:1000 13.11.2009 intravilán
KM-D 1:2000 11.10.2000 22.01.2010
S-SK GS 1:2880 1837 11.10.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 01:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.