k.ú.: 791962 - Zbuzany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539872 - Zbuzany NUTS5 CZ020A539872
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 840 3958205
zahrada 260 107358
ovoc. sad 12 67293
travní p. 36 66818
lesní poz 4 14223
vodní pl. nádrž umělá 1 568
vodní pl. tok přirozený 16 7744
vodní pl. tok umělý 1 295
zast. pl. zbořeniště 2 863
zast. pl. 496 115497
ostat.pl. dráha 11 15703
ostat.pl. jiná plocha 141 159408
ostat.pl. manipulační pl. 14 9913
ostat.pl. neplodná půda 73 188069
ostat.pl. ostat.komunikace 106 115935
ostat.pl. silnice 11 59252
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23534
ostat.pl. zeleň 11 6372
Celkem KN 2039 4917050
Par. KMD 2039 4917050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 260
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 5
Celkem BUD 491
byt.z. byt 155
obč.z. byt 16
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 173
LV 881
spoluvlastník 1587

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 10.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:01

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.