k.ú.: 791962 - Zbuzany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539872 - Zbuzany NUTS5 CZ020A539872
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 402 3731804
zahrada 554 346854
ovoc. sad 5 19628
travní p. 31 91009
lesní poz 4 14223
vodní pl. nádrž umělá 1 568
vodní pl. tok přirozený 11 5947
vodní pl. tok umělý 1 295
zast. pl. zbořeniště 6 1762
zast. pl. 523 117501
ostat.pl. dráha 5 15562
ostat.pl. jiná plocha 149 189107
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 4087
ostat.pl. manipulační pl. 12 9119
ostat.pl. neplodná půda 29 164998
ostat.pl. ostat.komunikace 61 113906
ostat.pl. silnice 7 58982
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22477
ostat.pl. zeleň 11 9635
Celkem KN 1817 4917464
Par. KMD 1817 4917464
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 292
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
Celkem BUD 518
byt.z. byt 155
obč.z. byt 16
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 173
LV 884
spoluvlastník 1624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 10.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 17:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička