k.ú.: 791954 - Zbůch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559661 - Zbůch NUTS5 CZ0325559661
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 2222266
zahrada 556 345680
ovoc. sad 13 28824
travní p. 122 269857
lesní poz 21 275846
vodní pl. nádrž umělá 13 74585
vodní pl. tok přirozený 5 6736
vodní pl. tok umělý 9 12862
vodní pl. zamokřená pl. 12 820
zast. pl. společný dvůr 4 1318
zast. pl. zbořeniště 1 355
zast. pl. 955 280982
ostat.pl. dráha 4 68574
ostat.pl. jiná plocha 270 155956
ostat.pl. manipulační pl. 110 624018
ostat.pl. neplodná půda 44 53687
ostat.pl. ostat.komunikace 170 239824
ostat.pl. silnice 9 48754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 58679
ostat.pl. zeleň 46 90963
Celkem KN 2701 4860586
Par. DKM 2701 4860586
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 41
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 476
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 188
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 36
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 7
Celkem BUD 934
byt.z. byt 276
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 109
obč.z. rozest. 46
Celkem JED 450
LV 1269
spoluvlastník 1977

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2017
DKM-KPÚ 22.04.2011 1:1000 29.04.2011 *) č.j. PÚ 484/2011
THM-V 1:2000 01.01.1969 07.12.2017
S-SK GS 1838 31.12.1968 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 18.09.2020 09:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.