k.ú.: 791890 - Zbraslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 2965432
zahrada 416 283347
ovoc. sad 2 10404
travní p. 354 1755804
lesní poz ostat.komunikace 2 17871
lesní poz 88 3728420
vodní pl. nádrž umělá 3 4749
vodní pl. rybník 26 188717
vodní pl. tok přirozený 37 44807
vodní pl. tok umělý 9 6994
vodní pl. zamokřená pl. 4 24394
zast. pl. společný dvůr 34 10193
zast. pl. zbořeniště 8 2980
zast. pl. 952 231694
ostat.pl. dráha 14 77866
ostat.pl. jiná plocha 129 92740
ostat.pl. manipulační pl. 50 53762
ostat.pl. neplodná půda 237 377814
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 293420
ostat.pl. ostat.komunikace 258 387004
ostat.pl. pohřeb. 4 9473
ostat.pl. silnice 18 133657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 70682
ostat.pl. zeleň 348 199435
Celkem KN 3318 10971659
PK 46 45044
Celkem ZE 46 45044
Par. DKM 2001 10287456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 302
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 13
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 271
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 5
Celkem BUD 923
byt.z. byt 83
byt.z. garáž 8
Celkem JED 91
LV 1057
spoluvlastník 1420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 20:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.