k.ú.: 791890 - Zbraslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 2964587
zahrada 423 283035
ovoc. sad 2 10404
travní p. 370 1752720
lesní poz ostat.komunikace 2 17871
lesní poz 90 3736930
vodní pl. nádrž umělá 3 4749
vodní pl. rybník 26 188717
vodní pl. tok přirozený 37 44807
vodní pl. tok umělý 9 6994
vodní pl. zamokřená pl. 4 24394
zast. pl. společný dvůr 33 10187
zast. pl. zbořeniště 11 3994
zast. pl. 963 232785
ostat.pl. dráha 14 77866
ostat.pl. jiná plocha 134 93698
ostat.pl. manipulační pl. 50 53394
ostat.pl. neplodná půda 234 369017
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 293420
ostat.pl. ostat.komunikace 264 390031
ostat.pl. pohřeb. 4 9473
ostat.pl. silnice 18 133623
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 70682
ostat.pl. zeleň 347 198147
Celkem KN 3364 10971525
PK 44 44803
Celkem ZE 44 44803
Par. DKM 2029 10287440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 340
č.p. rod.rekr 13
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 274
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 934
byt.z. byt 83
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 95
LV 1072
spoluvlastník 1436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.08.2022 05:27

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.