k.ú.: 791873 - Útěšenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 1694686
zahrada 65 72001
ovoc. sad 1 6960
travní p. 159 479832
lesní poz 50 2078787
vodní pl. nádrž umělá 1 3856
vodní pl. rybník 6 15494
vodní pl. tok umělý 41 32957
vodní pl. zamokřená pl. 3 9914
zast. pl. zbořeniště 2 1485
zast. pl. 77 49336
ostat.pl. jiná plocha 18 33837
ostat.pl. manipulační pl. 4 1894
ostat.pl. neplodná půda 85 74491
ostat.pl. ostat.komunikace 49 49906
ostat.pl. silnice 13 50442
ostat.pl. zeleň 11 8049
Celkem KN 866 4663927
Par. DKM 75 148858
Par. KMD 791 4515069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 73
LV 146
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 04:23

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.