k.ú.: 791873 - Útěšenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 1694635
zahrada 63 71387
ovoc. sad 1 6960
travní p. 159 479467
lesní poz 49 2082139
vodní pl. nádrž umělá 1 3856
vodní pl. rybník 6 15494
vodní pl. tok umělý 41 32791
vodní pl. zamokřená pl. 3 9914
zast. pl. zbořeniště 2 1485
zast. pl. 74 49337
ostat.pl. jiná plocha 16 33454
ostat.pl. manipulační pl. 4 1894
ostat.pl. neplodná půda 84 74082
ostat.pl. ostat.komunikace 45 51132
ostat.pl. silnice 10 48899
ostat.pl. zeleň 11 8049
Celkem KN 849 4664975
Par. DKM 75 148858
Par. KMD 774 4516117
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 70
LV 145
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.05.2019 01:08

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.