k.ú.: 791865 - Rápošov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 959462
zahrada 49 22766
travní p. 163 495510
lesní poz 37 284750
vodní pl. nádrž umělá 1 65
vodní pl. rybník 4 11413
vodní pl. tok umělý 12 3441
zast. pl. společný dvůr 1 76
zast. pl. zbořeniště 1 342
zast. pl. 51 27154
ostat.pl. jiná plocha 11 8835
ostat.pl. manipulační pl. 2 17121
ostat.pl. neplodná půda 46 37207
ostat.pl. ostat.komunikace 51 38553
ostat.pl. silnice 3 24440
ostat.pl. zeleň 2 467
Celkem KN 584 1931602
Par. DKM 19 202655
Par. KMD 565 1728947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 12
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 51
LV 85
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.09.2020 05:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.