k.ú.: 791717 - Zbožnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 1282231
zahrada 60 52912
ovoc. sad 4 25375
travní p. 32 85222
lesní poz 54 273714
vodní pl. nádrž umělá 1 2379
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 65 31827
ostat.pl. jiná plocha 4 1528
ostat.pl. manipulační pl. 11 12310
ostat.pl. neplodná půda 13 8062
ostat.pl. ostat.komunikace 38 18262
ostat.pl. silnice 4 40697
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1263
Celkem KN 481 1835817
Par. KMD 481 1835817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 61
LV 107
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 06.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.08.2019 16:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.