k.ú.: 791709 - Štěpánov u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 1700444
zahrada 106 77820
ovoc. sad 5 18209
travní p. 100 138082
lesní poz 125 1718982
vodní pl. nádrž umělá 3 2125
vodní pl. rybník 2 1570
vodní pl. tok přirozený 5 4724
zast. pl. společný dvůr 1 64
zast. pl. 120 52535
ostat.pl. jiná plocha 21 6162
ostat.pl. manipulační pl. 7 14063
ostat.pl. neplodná půda 61 55733
ostat.pl. ostat.komunikace 73 84476
ostat.pl. pohřeb. 1 964
ostat.pl. silnice 37 45518
Celkem KN 919 3921471
Par. KMD 919 3921471
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 115
LV 218
spoluvlastník 334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.04.2011
S-SK GS 1:2880 1839 04.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 16:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.