k.ú.: 791687 - Zbožíčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599697 - Zbožíčko NUTS5 CZ0208599697
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 3657198
zahrada 95 69633
ovoc. sad 6 64271
travní p. 65 139104
lesní poz 4 41136
vodní pl. nádrž umělá 4 40225
vodní pl. tok přirozený 14 37211
vodní pl. tok umělý 5 29496
zast. pl. zbořeniště 1 401
zast. pl. 159 80236
ostat.pl. jiná plocha 16 10874
ostat.pl. manipulační pl. 6 18165
ostat.pl. ostat.komunikace 99 65398
ostat.pl. silnice 46 21429
ostat.pl. zeleň 12 6780
Celkem KN 966 4281557
Par. DKM 964 4281244
Par. KMD 2 313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 103
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 159
LV 267
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2009
DKM 1:1000 01.04.1997
THM-G 1:2000 01.10.1975 21.12.2009
S-SK GS 1:2880 1824 30.09.1975 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 25.05.2019 07:28

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.