k.ú.: 791679 - Zborovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589187 - Zborovice NUTS5 CZ0721589187
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1778 6654314
zahrada 447 319251
ovoc. sad 48 194302
travní p. 65 39801
lesní poz 78 1647761
vodní pl. rybník 12 37690
vodní pl. tok přirozený 116 58204
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 27
zast. pl. společný dvůr 1 199
zast. pl. 623 204461
ostat.pl. dráha 9 36785
ostat.pl. jiná plocha 147 46933
ostat.pl. manipulační pl. 92 93261
ostat.pl. neplodná půda 329 160343
ostat.pl. ostat.komunikace 708 214054
ostat.pl. pohřeb. 1 3384
ostat.pl. silnice 60 32491
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 26411
ostat.pl. zeleň 23 40788
Celkem KN 4540 9810460
Par. DKM 4540 9810460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 310
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 78
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 591
byt.z. byt 27
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 42
LV 865
spoluvlastník 1695

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2006
FÚO 1:2000 31.12.1972 30.06.2006
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 00:50

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.