k.ú.: 791661 - Medlov u Zborovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589187 - Zborovice NUTS5 CZ0721589187
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 734 1774581
zahrada 125 110951
travní p. 22 10409
lesní poz 89 284200
vodní pl. nádrž umělá 1 875
vodní pl. tok přirozený 55 8838
zast. pl. 127 54832
ostat.pl. jiná plocha 24 8697
ostat.pl. manipulační pl. 53 13391
ostat.pl. neplodná půda 126 50298
ostat.pl. ostat.komunikace 302 54737
ostat.pl. silnice 37 27768
ostat.pl. skládka 19 14459
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1716
Celkem KN 1717 2415752
Par. DKM 1717 2415752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 125
LV 256
spoluvlastník 705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.01.2005
FÚO 1:2000 31.12.1972 31.01.2005
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 05:18

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.