k.ú.: 791652 - Zborov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570338 - Zborov NUTS5 CZ0715570338
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1153096
zahrada 130 58248
travní p. 196 902579
lesní poz 191 766268
vodní pl. nádrž přírodní 2 966
vodní pl. nádrž umělá 1 2736
vodní pl. tok přirozený 5 3771
zast. pl. společný dvůr 2 338
zast. pl. zbořeniště 10 1635
zast. pl. 123 40092
ostat.pl. jiná plocha 45 44375
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 31
ostat.pl. manipulační pl. 12 14045
ostat.pl. neplodná půda 139 67406
ostat.pl. ostat.komunikace 87 61198
ostat.pl. pohřeb. 1 2094
ostat.pl. silnice 9 31976
Celkem KN 1109 3150854
Par. KMD 1109 3150854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 122
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 145
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 25.09.2020 06:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička