k.ú.: 791652 - Zborov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570338 - Zborov NUTS5 CZ0715570338
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1153096
zahrada 130 58297
travní p. 196 902621
lesní poz 191 766268
vodní pl. nádrž přírodní 2 966
vodní pl. nádrž umělá 1 2736
vodní pl. tok přirozený 5 3771
zast. pl. společný dvůr 3 1354
zast. pl. zbořeniště 10 1635
zast. pl. 123 39062
ostat.pl. jiná plocha 43 44296
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 31
ostat.pl. manipulační pl. 12 14045
ostat.pl. neplodná půda 140 67364
ostat.pl. ostat.komunikace 87 61243
ostat.pl. pohřeb. 1 2094
ostat.pl. silnice 9 31976
Celkem KN 1109 3150855
Par. KMD 1109 3150855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 122
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 147
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 22:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.