k.ú.: 791539 - Makolusky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534609 - Zbizuby NUTS5 CZ0205534609
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 1162246
zahrada 49 32748
ovoc. sad 1 2568
travní p. 161 276680
lesní poz 34 2763208
vodní pl. nádrž umělá 1 2070
vodní pl. tok umělý 6 1440
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 4 1008
zast. pl. 60 24470
ostat.pl. jiná plocha 8 574
ostat.pl. manipulační pl. 19 12890
ostat.pl. neplodná půda 8 5775
ostat.pl. ostat.komunikace 49 35287
ostat.pl. silnice 3 18146
ostat.pl. zeleň 13 5606
Celkem KN 673 4344720
Par. KMD 673 4344720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 57
LV 107
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2015
S-SK GS 1:2880 1841 26.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 04:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.