k.ú.: 791431 - Srlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549266 - Bernartice NUTS5 CZ0314549266
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 1600879
zahrada 143 77295
ovoc. sad 10 8853
travní p. 308 535621
lesní poz 19 1297092
vodní pl. nádrž přírodní 10 8228
vodní pl. nádrž umělá 2 533
vodní pl. rybník 5 44423
vodní pl. tok přirozený 14 69671
vodní pl. tok umělý 53 8816
zast. pl. společný dvůr 2 43
zast. pl. zbořeniště 6 1581
zast. pl. 117 45178
ostat.pl. jiná plocha 20 9570
ostat.pl. manipulační pl. 29 22849
ostat.pl. neplodná půda 52 26938
ostat.pl. ostat.komunikace 98 75641
ostat.pl. silnice 8 55673
Celkem KN 1385 3888884
Par. KMD 1385 3888884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 109
LV 156
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2011
S-SK GS 1:2880 1828 26.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 30.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička