k.ú.: 791423 - Popovec u Zběšiček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 550043 - Zběšičky NUTS5 CZ0314550043
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 555628
zahrada 26 19056
travní p. 16 5946
lesní poz 19 81281
vodní pl. nádrž přírodní 2 1050
vodní pl. tok přirozený 1 365
vodní pl. tok umělý 23 3399
zast. pl. zbořeniště 1 304
zast. pl. 16 7391
ostat.pl. jiná plocha 1 12
ostat.pl. neplodná půda 1 1031
ostat.pl. ostat.komunikace 20 10737
ostat.pl. silnice 41 7157
Celkem KN 387 693357
Par. KMD 387 693357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
rozestav. 1
Celkem BUD 16
LV 45
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2011
S-SK GS 1:2880 1828 11.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 30.09.2020 05:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička