k.ú.: 791351 - Závratec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 1370074
zahrada 95 70135
ovoc. sad 12 43877
travní p. 85 267806
lesní poz 46 329753
vodní pl. nádrž umělá 7 1694
vodní pl. tok přirozený 11 18215
vodní pl. tok umělý 4 1914
zast. pl. společný dvůr 3 469
zast. pl. zbořeniště 1 24
zast. pl. 80 36568
ostat.pl. dráha 3 14161
ostat.pl. jiná plocha 36 13078
ostat.pl. manipulační pl. 5 7327
ostat.pl. neplodná půda 59 39716
ostat.pl. ostat.komunikace 39 31621
ostat.pl. silnice 4 22197
Celkem KN 806 2268629
Par. KMD 806 2268629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 79
LV 135
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.09.2020 16:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička