k.ú.: 791342 - Lhůty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 873
zahrada 43 30898
ovoc. sad 4 17681
travní p. 59 233809
lesní poz 2 404066
vodní pl. rybník 2 3219
zast. pl. 24 9341
ostat.pl. jiná plocha 3 381
ostat.pl. neplodná půda 7 737
ostat.pl. ostat.komunikace 9 8485
ostat.pl. silnice 1 5441
Celkem KN 156 714931
Par. DKM 2 43811
Par. KMD 154 671120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
rozestav. 1
Celkem BUD 24
LV 44
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 09.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 01.06.2020 19:22

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.