k.ú.: 791326 - Tužice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 553522 - Tužice NUTS5 CZ0322553522
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 1070530
zahrada 52 30583
ovoc. sad 2 7223
travní p. 212 532472
lesní poz 187 610648
vodní pl. nádrž umělá 4 2359
vodní pl. tok přirozený 25 8064
vodní pl. zamokřená pl. 12 10578
zast. pl. zbořeniště 1 130
zast. pl. 57 21534
ostat.pl. dobývací prost. 7 47067
ostat.pl. jiná plocha 46 44626
ostat.pl. manipulační pl. 32 21726
ostat.pl. neplodná půda 106 130542
ostat.pl. ostat.komunikace 25 26403
ostat.pl. silnice 30 40033
Celkem KN 1147 2604518
Par. KMD 1147 2604518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 50
LV 101
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2012
S-SK GS 1:2880 1837 21.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 07:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.