k.ú.: 791318 - Skránčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557463 - Zavlekov NUTS5 CZ0322557463
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 1025577
zahrada 66 51369
travní p. 170 604330
lesní poz 135 790271
vodní pl. nádrž umělá 1 126
vodní pl. rybník 3 252437
vodní pl. tok přirozený 2 4208
vodní pl. zamokřená pl. 6 9396
zast. pl. 87 20315
ostat.pl. jiná plocha 83 35513
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 660
ostat.pl. manipulační pl. 8 4513
ostat.pl. neplodná půda 125 132328
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 48
ostat.pl. ostat.komunikace 32 39492
ostat.pl. silnice 41 36813
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1085
Celkem KN 1040 3008481
Par. KMD 1040 3008481
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 86
LV 149
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2013
S-SK GS 1:2880 1837 25.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 13:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.