k.ú.: 791300 - Plichtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557463 - Zavlekov NUTS5 CZ0322557463
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 708128
zahrada 65 45363
travní p. 189 396652
lesní poz 161 352982
vodní pl. nádrž umělá 1 719
vodní pl. tok umělý 39 9795
vodní pl. zamokřená pl. 1 6690
zast. pl. 147 34158
ostat.pl. jiná plocha 69 46633
ostat.pl. manipulační pl. 14 18194
ostat.pl. neplodná půda 196 245051
ostat.pl. ostat.komunikace 51 41765
ostat.pl. silnice 1 8679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 21507
ostat.pl. zeleň 27 5338
Celkem KN 1254 1941654
Par. KMD 1254 1941654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 71
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 145
LV 166
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2013
S-SK GS 1:2880 1837 20.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 16:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.