k.ú.: 791164 - Zašová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545236 - Zašová NUTS5 CZ0723545236
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 4697680
zahrada mez, stráň 2 415
zahrada 980 1002310
ovoc. sad 13 49762
travní p. mez, stráň 4 21121
travní p. 296 1594544
lesní poz 413 8807095
vodní pl. nádrž umělá 3 8382
vodní pl. rybník 1 2569
vodní pl. tok přirozený 125 84338
zast. pl. společný dvůr 2 464
zast. pl. 1124 303576
ostat.pl. dráha 5 55830
ostat.pl. jiná plocha 289 275005
ostat.pl. manipulační pl. 42 69456
ostat.pl. neplodná půda 77 89224
ostat.pl. ostat.komunikace 478 604238
ostat.pl. pohřeb. 1 10327
ostat.pl. silnice 37 104993
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 25552
ostat.pl. zeleň 165 201003
Celkem KN 4547 18007884
Par. DKM 4547 18007884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 134
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 640
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 72
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1113
byt.z. byt 89
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 95
LV 1268
spoluvlastník 1734

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2017
DKM 1:1000 11.02.1997
ZMVM 1:2000 01.06.1988 11.02.1997
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.06.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 02:16

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.