k.ú.: 791164 - Zašová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545236 - Zašová NUTS5 CZ0723545236
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 490 4705488
zahrada mez, stráň 2 415
zahrada 995 1002293
ovoc. sad 13 49762
travní p. mez, stráň 4 21121
travní p. 301 1599581
lesní poz 408 8804122
vodní pl. nádrž umělá 3 8382
vodní pl. rybník 1 2569
vodní pl. tok přirozený 125 84338
zast. pl. společný dvůr 2 464
zast. pl. 1135 305103
ostat.pl. dráha 5 55830
ostat.pl. jiná plocha 306 260006
ostat.pl. manipulační pl. 42 69456
ostat.pl. neplodná půda 77 89224
ostat.pl. ostat.komunikace 491 608734
ostat.pl. pohřeb. 1 10327
ostat.pl. silnice 37 104993
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 25552
ostat.pl. zeleň 167 200135
Celkem KN 4609 18007895
Par. DKM 4609 18007895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 131
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 648
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 118
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 52
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1125
byt.z. byt 89
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 95
LV 1263
spoluvlastník 1721

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2017
DKM 1:1000 11.02.1997
ZMVM 1:2000 01.06.1988 11.02.1997
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.06.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 20.09.2020 20:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.