k.ú.: 791148 - Zástřizly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 587257 - Zástřizly NUTS5 CZ0721587257
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72033 - Koryčany

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 905 2127482
zahrada 127 123421
ovoc. sad 1 2600
travní p. mez, stráň 3 801
travní p. 161 354746
lesní poz 74 3498592
vodní pl. nádrž umělá 5 28564
vodní pl. rybník 4 1381
vodní pl. tok přirozený 95 34261
vodní pl. tok umělý 4 4051
vodní pl. zamokřená pl. 13 2981
zast. pl. 144 81152
ostat.pl. jiná plocha 104 46323
ostat.pl. manipulační pl. 149 79681
ostat.pl. neplodná půda 124 39982
ostat.pl. ostat.komunikace 280 107482
ostat.pl. pohřeb. 1 527
ostat.pl. silnice 52 99454
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 601
ostat.pl. zeleň 5 17842
Celkem KN 2252 6651924
Par. DKM 2 1212
Par. KMD 2250 6650712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 133
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 189
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1827 21.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 04:25

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.