k.ú.: 791113 - Zastávka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584207 - Zastávka NUTS5 CZ0643584207
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 28189
zahrada 764 313685
travní p. 42 18700
lesní poz 8 9977
vodní pl. tok přirozený 32 14490
zast. pl. společný dvůr 10 1073
zast. pl. zbořeniště 16 13164
zast. pl. 1018 218351
ostat.pl. dráha 18 52661
ostat.pl. jiná plocha 321 120961
ostat.pl. manipulační pl. 65 82460
ostat.pl. neplodná půda 26 11015
ostat.pl. ostat.komunikace 278 151501
ostat.pl. silnice 21 30039
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 31088
ostat.pl. zeleň 49 98940
Celkem KN 2727 1196294
Par. DKM 2725 1195369
Par. KMD 2 925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 400
č.p. byt.dům 49
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 14
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 85
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 179
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 6
Celkem BUD 1005
byt.z. byt 420
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 47
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 489
LV 1301
spoluvlastník 2059

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2015
THM-G 1:2000 01.01.1969 24.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.09.2020 05:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.