k.ú.: 791067 - Doubravčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533921 - Zásmuky NUTS5 CZ0204533921
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 2522339
zahrada 69 44788
ovoc. sad 5 18873
travní p. 58 185199
lesní poz 61 278870
vodní pl. nádrž umělá 1 694
vodní pl. tok přirozený 19 35650
vodní pl. zamokřená pl. 3 4459
zast. pl. společný dvůr 1 1234
zast. pl. zbořeniště 5 628
zast. pl. 117 55919
ostat.pl. jiná plocha 21 18931
ostat.pl. manipulační pl. 8 14450
ostat.pl. neplodná půda 75 72252
ostat.pl. ostat.komunikace 75 40545
ostat.pl. pohřeb. 1 16
ostat.pl. silnice 3 40091
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6733
Celkem KN 806 3341671
Par. KMD 806 3341671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 117
LV 169
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 22.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 30.09.2020 06:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička