k.ú.: 791024 - Zářecká Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581232 - Zářecká Lhota NUTS5 CZ0534581232
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 1149488
zahrada 126 71504
travní p. 287 597782
lesní poz les s budovou 3 80
lesní poz 189 942249
vodní pl. rybník 1 6474
vodní pl. tok přirozený 18 50459
zast. pl. společný dvůr 2 38
zast. pl. zbořeniště 3 794
zast. pl. 134 37886
ostat.pl. dráha 3 26425
ostat.pl. jiná plocha 48 31654
ostat.pl. manipulační pl. 43 18483
ostat.pl. neplodná půda 5 1534
ostat.pl. ostat.komunikace 101 56841
ostat.pl. silnice 27 23991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2039
Celkem KN 1247 3017721
Par. DKM 1 51
Par. KMD 1246 3017670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 48
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 112
LV 166
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 23:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.