k.ú.: 790931 - Janovičky u Zámrsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581224 - Zámrsk NUTS5 CZ0534581224
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 1143974
zahrada 67 92732
travní p. 153 443437
lesní poz 18 62611
vodní pl. nádrž přírodní 3 1905
vodní pl. rybník 1 28031
vodní pl. tok přirozený 60 32303
vodní pl. zamokřená pl. 1 403
zast. pl. zbořeniště 2 273
zast. pl. 65 29802
ostat.pl. dráha 3 18109
ostat.pl. jiná plocha 38 51225
ostat.pl. manipulační pl. 13 30293
ostat.pl. neplodná půda 13 8888
ostat.pl. ostat.komunikace 44 29903
ostat.pl. silnice 11 63495
Celkem KN 684 2037384
Par. KMD 684 2037384
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 60
LV 126
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.09.2020 15:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička