k.ú.: 790907 - Zamachy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536857 - Velké Všelisy NUTS5 CZ0207536857
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 3518062
zahrada 43 46196
ovoc. sad 10 53137
travní p. 3 5754
lesní poz 129 1178697
vodní pl. nádrž umělá 1 260
vodní pl. tok přirozený 1 294
zast. pl. zbořeniště 3 2412
zast. pl. 69 65438
ostat.pl. jiná plocha 9 9438
ostat.pl. manipulační pl. 10 17730
ostat.pl. neplodná půda 21 25702
ostat.pl. ostat.komunikace 39 68921
ostat.pl. silnice 9 47261
ostat.pl. zeleň 4 2187
Celkem KN 441 5041489
Par. DKM 117 3430269
Par. KMD 324 1611220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 69
LV 116
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2017
DKM-KPÚ 15.11.2011 1:1000 16.12.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1842 05.09.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 26.09.2020 02:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička