k.ú.: 790761 - Zalužany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541613 - Zalužany NUTS5 CZ020B541613
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1516 5095747
zahrada 224 150947
ovoc. sad 8 30189
travní p. 683 1576100
lesní poz 102 1676237
vodní pl. nádrž umělá 14 26026
vodní pl. rybník 11 34211
vodní pl. tok přirozený 53 46321
vodní pl. tok umělý 82 13964
vodní pl. zamokřená pl. 19 45791
zast. pl. společný dvůr 3 332
zast. pl. zbořeniště 8 3436
zast. pl. 274 121537
ostat.pl. jiná plocha 95 86207
ostat.pl. manipulační pl. 37 38380
ostat.pl. neplodná půda 228 269066
ostat.pl. ostat.komunikace 140 157348
ostat.pl. pohřeb. 2 3145
ostat.pl. silnice 11 147706
ostat.pl. zeleň 8 37525
Celkem KN 3518 9560215
Par. KMD 3518 9560215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 145
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 19
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 263
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 16
Celkem JED 32
LV 413
spoluvlastník 1273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2011
S-SK GS 1:2880 1830 08.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 22:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.