k.ú.: 790737 - Kosořín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 574449 - Kosořín NUTS5 CZ0534574449
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 775031
zahrada 111 62799
travní p. 80 564491
lesní poz 46 175383
vodní pl. nádrž přírodní 2 2542
vodní pl. rybník 1 23777
vodní pl. tok přirozený 17 16292
vodní pl. tok umělý 4 1385
zast. pl. společný dvůr 2 67
zast. pl. zbořeniště 3 362
zast. pl. 79 25646
ostat.pl. jiná plocha 34 23273
ostat.pl. neplodná půda 13 1599
ostat.pl. ostat.komunikace 41 59826
ostat.pl. silnice 3 16624
Celkem KN 513 1749097
Par. DKM 183 1598443
Par. KMD 330 150654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 68
LV 132
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.06.2018 1:1000 15.06.2018 *)
KMD 1:1000 11.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.03.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 27.09.2020 06:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička