k.ú.: 790699 - Zaloňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574660 - Zaloňov NUTS5 CZ0523574660
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 1339405
zahrada 122 102744
ovoc. sad 3 5348
travní p. 49 91563
lesní poz 49 426254
vodní pl. nádrž umělá 1 1507
vodní pl. tok umělý 12 4792
vodní pl. zamokřená pl. 9 23400
zast. pl. společný dvůr 2 1091
zast. pl. zbořeniště 8 2770
zast. pl. 104 50884
ostat.pl. jiná plocha 11 1746
ostat.pl. manipulační pl. 14 58046
ostat.pl. neplodná půda 2 1018
ostat.pl. ostat.komunikace 54 68712
ostat.pl. pohřeb. 1 2263
ostat.pl. silnice 9 15099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3791
ostat.pl. zeleň 1 2441
Celkem KN 561 2202874
GP 26 402347
Celkem ZE 26 402347
Par. DKM 1 45
Par. KMD 560 2202829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 97
LV 122
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 02:32

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.