k.ú.: 790630 - Zálezlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535354 - Zálezlice NUTS5 CZ0206535354
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 5780456
vinice 1 2536
zahrada 143 88595
ovoc. sad 14 53667
travní p. 33 116100
lesní poz 13 123726
vodní pl. nádrž přírodní 2 2467
vodní pl. nádrž umělá 3 580293
vodní pl. tok přirozený 2 127996
vodní pl. tok umělý 8 13601
vodní pl. zamokřená pl. 7 41371
zast. pl. společný dvůr 2 640
zast. pl. zbořeniště 5 7100
zast. pl. 241 163749
ostat.pl. jiná plocha 121 131888
ostat.pl. manipulační pl. 21 43986
ostat.pl. neplodná půda 22 54051
ostat.pl. ostat.komunikace 77 155934
ostat.pl. pohřeb. 1 2791
ostat.pl. silnice 7 49066
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15274
ostat.pl. zeleň 26 45141
Celkem KN 1044 7600428
Par. DKM 507 7186512
Par. KMD 537 413916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 209
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 264
spoluvlastník 350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2013
DKM-KPÚ 02.01.2013 1:1000 25.01.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1842 18.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 10:35

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.