k.ú.: 790613 - Zalešany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 513202 - Zalešany NUTS5 CZ0204513202
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21102 - Kouřim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 5119
orná půda 151 1536515
zahrada 82 53351
ovoc. sad 4 18911
travní p. 29 107414
lesní poz les(ne hospodář) 1 5496
lesní poz 6 22777
vodní pl. rybník 2 3978
vodní pl. tok přirozený 6 20478
vodní pl. zamokřená pl. 1 87
zast. pl. společný dvůr 2 135
zast. pl. zbořeniště 1 53
zast. pl. 64 27779
ostat.pl. dráha 1 13700
ostat.pl. jiná plocha 8 4324
ostat.pl. manipulační pl. 3 4506
ostat.pl. neplodná půda 15 14186
ostat.pl. ostat.komunikace 33 27887
ostat.pl. silnice 7 26631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7029
ostat.pl. zeleň 3 28
Celkem KN 421 1900384
Par. KMD 421 1900384
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 63
LV 112
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2012
S-SK GS 1:2880 1841 25.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 22.09.2020 17:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička