k.ú.: 790605 - Přebozy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 513202 - Zalešany NUTS5 CZ0204513202
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21102 - Kouřim

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 2533287
zahrada 47 41277
ovoc. sad 12 69066
travní p. 35 50653
lesní poz 10 63576
vodní pl. rybník 1 34951
vodní pl. tok přirozený 3 13422
zast. pl. společný dvůr 3 1903
zast. pl. zbořeniště 2 401
zast. pl. 54 44665
ostat.pl. dráha 1 17287
ostat.pl. jiná plocha 15 2856
ostat.pl. manipulační pl. 2 24569
ostat.pl. neplodná půda 23 43024
ostat.pl. ostat.komunikace 25 26546
ostat.pl. silnice 7 34388
ostat.pl. zeleň 8 5472
Celkem KN 497 3007343
Par. KMD 497 3007343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 7
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 54
LV 119
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.07.2012
S-SK GS 1:2880 1841 25.07.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 01.10.2020 07:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička