k.ú.: 790443 - Kováry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533092 - Zákolany NUTS5 CZ0203533092
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1146239
zahrada 46 27967
ovoc. sad 3 4945
travní p. 65 312019
lesní poz les(ne hospodář) 1 3798
lesní poz 49 334360
vodní pl. nádrž umělá 1 292
vodní pl. tok přirozený 39 34878
vodní pl. zamokřená pl. 7 7361
zast. pl. zbořeniště 5 3958
zast. pl. 66 23206
ostat.pl. dráha 11 27459
ostat.pl. jiná plocha 45 122789
ostat.pl. manipulační pl. 5 1287
ostat.pl. neplodná půda 96 222062
ostat.pl. ostat.komunikace 59 65767
ostat.pl. pohřeb. 1 3153
ostat.pl. silnice 8 38014
ostat.pl. zeleň 2 489
Celkem KN 601 2380043
Par. DKM 302 2060098
Par. KMD 299 319945
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
Celkem BUD 65
LV 100
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2016
DKM-KPÚ 1:1000 12.08.2013
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 26.09.2020 02:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička