k.ú.: 790435 - Zajíčkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561975 - Zajíčkov NUTS5 CZ0633561975
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 2232266
zahrada 125 72991
travní p. 165 784960
lesní poz les s budovou 2 36
lesní poz 115 1065953
vodní pl. nádrž umělá 6 2034
vodní pl. rybník 10 36921
vodní pl. tok přirozený 7 4481
vodní pl. tok umělý 15 2948
vodní pl. zamokřená pl. 7 2030
zast. pl. společný dvůr 23 810
zast. pl. zbořeniště 4 500
zast. pl. 155 41549
ostat.pl. dráha 4 37788
ostat.pl. jiná plocha 92 56421
ostat.pl. manipulační pl. 29 42522
ostat.pl. neplodná půda 54 26854
ostat.pl. ostat.komunikace 147 89725
ostat.pl. silnice 13 37298
ostat.pl. zeleň 1 815
Celkem KN 1168 4538902
Par. KMD 1168 4538902
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 48
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 146
LV 201
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2015
KM-D 1:2000 13.04.2001 18.06.2015
S-SK GS 1:2880 1829 13.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.09.2020 05:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.