k.ú.: 790419 - Zájezdec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547859 - Zájezdec NUTS5 CZ0531547859
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 1377554
zahrada 61 31325
ovoc. sad 1 4388
travní p. 25 23733
lesní poz 11 7119
vodní pl. nádrž umělá 1 777
vodní pl. tok přirozený 27 27212
zast. pl. společný dvůr 1 29
zast. pl. zbořeniště 4 1052
zast. pl. 78 33514
ostat.pl. jiná plocha 19 2482
ostat.pl. manipulační pl. 13 9861
ostat.pl. neplodná půda 2 319
ostat.pl. ostat.komunikace 28 20591
ostat.pl. pohřeb. 1 2223
ostat.pl. silnice 5 16445
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 966
Celkem KN 585 1559590
Par. KMD 585 1559590
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 71
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 144
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2009
S-SK GS 1:2880 1839 20.04.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 07:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.