k.ú.: 790338 - Zachrašťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571130 - Zachrašťany NUTS5 CZ0521571130
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 449 2780615
zahrada 142 107699
ovoc. sad 2 5190
travní p. 206 435045
lesní poz 28 739584
vodní pl. nádrž umělá 6 2033
vodní pl. tok přirozený 22 21861
vodní pl. tok umělý 50 15030
zast. pl. zbořeniště 5 2395
zast. pl. 164 83894
ostat.pl. dráha 2 29004
ostat.pl. jiná plocha 47 32737
ostat.pl. manipulační pl. 4 21101
ostat.pl. neplodná půda 1 176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 8113
ostat.pl. ostat.komunikace 68 50782
ostat.pl. silnice 10 53103
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7433
ostat.pl. zeleň 4 1447
Celkem KN 1228 4397242
Par. DKM 2 6885
Par. KMD 1226 4390357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 39
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 162
LV 290
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 20:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.