k.ú.: 790281 - Záhrobí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550817 - Bělčice NUTS5 CZ0316550817
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1384204
zahrada 37 15304
travní p. 20 104738
lesní poz 8 54565
vodní pl. nádrž umělá 2 572
vodní pl. tok přirozený 3 5700
vodní pl. tok umělý 4 3229
zast. pl. společný dvůr 2 587
zast. pl. zbořeniště 2 183
zast. pl. 54 30107
ostat.pl. jiná plocha 5 1323
ostat.pl. manipulační pl. 3 6376
ostat.pl. neplodná půda 13 45565
ostat.pl. ostat.komunikace 27 57627
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 431
ostat.pl. zeleň 6 6131
Celkem KN 277 1716642
Par. DKM 164 1654086
Par. KMD 113 62556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 53
LV 75
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.09.2015 1:1000 29.09.2015 *)
KMD 1:1000 13.09.2010
S-SK GS 1:2880 1830 13.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 20.09.2020 23:22

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.