k.ú.: 790192 - Horní Paseka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548243 - Horní Paseka NUTS5 CZ0631548243
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 503 2847044
zahrada 126 117088
ovoc. sad 6 23341
travní p. 339 1011314
lesní poz les(ne hospodář) 96 546182
lesní poz 411 3592571
vodní pl. nádrž přírodní 1 487
vodní pl. nádrž umělá 4 11681
vodní pl. tok přirozený 1 668529
zast. pl. společný dvůr 2 1097
zast. pl. zbořeniště 5 772
zast. pl. 135 44043
ostat.pl. jiná plocha 28 15509
ostat.pl. manipulační pl. 37 25459
ostat.pl. neplodná půda 200 115519
ostat.pl. ostat.komunikace 172 195349
ostat.pl. pohřeb. 2 4249
ostat.pl. silnice 58 97098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6584
Celkem KN 2129 9323916
PK 5 6570
Celkem ZE 5 6570
Par. KMD 2129 9323916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 132
LV 330
spoluvlastník 513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2016
S-SK GS 1:2880 1838 24.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 06:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.