k.ú.: 790176 - Zahrádka u Všerub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 578827 - Zahrádka NUTS5 CZ0325578827
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 1318414
zahrada 51 22534
travní p. 192 574652
lesní poz les s budovou 2 56
lesní poz 126 2264623
vodní pl. nádrž umělá 2 686
vodní pl. tok umělý 17 6055
zast. pl. 79 22433
ostat.pl. jiná plocha 49 59569
ostat.pl. manipulační pl. 2 2285
ostat.pl. neplodná půda 24 20466
ostat.pl. ostat.komunikace 129 111230
ostat.pl. silnice 2 23896
ostat.pl. zeleň 5 1303
Celkem KN 1114 4428202
Par. KMD 1114 4428202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 79
LV 114
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2017
KM-D 1:2880 02.10.2000 22.06.2017
S-SK GS 1:2880 1839 01.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 30.09.2020 04:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička