k.ú.: 790168 - Mostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 578827 - Zahrádka NUTS5 CZ0325578827
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 375 1089786
zahrada 35 17978
travní p. 192 545671
lesní poz 22 1952922
vodní pl. rybník 1 2185
vodní pl. tok přirozený 1 134
vodní pl. zamokřená pl. 2 11584
zast. pl. 32 16156
ostat.pl. jiná plocha 17 259684
ostat.pl. manipulační pl. 1 1844
ostat.pl. neplodná půda 1 426
ostat.pl. ostat.komunikace 30 112133
ostat.pl. silnice 2 9435
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 109
Celkem KN 712 4020047
Par. KMD 712 4020047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 32
LV 46
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2017
KM-D 1:2000 19.03.2001 09.08.2017
S-SK GS 1:2880 1839 18.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.09.2020 17:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička