k.ú.: 789836 - Záhorovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592846 - Záhorovice NUTS5 CZ0722592846
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2989 4002708
zahrada 624 367008
ovoc. sad 48 73688
travní p. 1815 2783433
lesní poz les(ne hospodář) 83 14062
lesní poz 889 6548559
vodní pl. nádrž umělá 10 3429
vodní pl. tok přirozený 242 168303
zast. pl. zbořeniště 37 7149
zast. pl. 516 160937
ostat.pl. dráha 6 67046
ostat.pl. jiná plocha 279 102184
ostat.pl. manipulační pl. 138 98171
ostat.pl. neplodná půda 326 107797
ostat.pl. ostat.komunikace 2175 357871
ostat.pl. silnice 21 42678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 11357
Celkem KN 10225 14916380
Par. KMD 10225 14916380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 351
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 4
Celkem BUD 468
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 13
LV 724
spoluvlastník 1503

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 17.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 11.12.2019 01:34

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.