k.ú.: 789828 - Záhornice u Městce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534471 - Záhornice NUTS5 CZ0208534471
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1565 10060162
zahrada 181 129342
ovoc. sad 4 12114
travní p. 74 347844
lesní poz 48 5210629
vodní pl. nádrž přírodní 2 203
vodní pl. nádrž umělá 2 2654
vodní pl. rybník 1 426623
vodní pl. tok přirozený 24 51250
vodní pl. tok umělý 158 76890
zast. pl. zbořeniště 9 4851
zast. pl. 281 191355
ostat.pl. jiná plocha 65 63751
ostat.pl. manipulační pl. 41 82701
ostat.pl. neplodná půda 20 24387
ostat.pl. ostat.komunikace 264 282302
ostat.pl. pohřeb. 2 5815
ostat.pl. silnice 9 94746
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8963
ostat.pl. zeleň 5 2118
Celkem KN 2756 17078700
Par. KMD 2756 17078700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 135
č.p. rod.rekr 9
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 279
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 518
spoluvlastník 1083

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015
S-SK GS 1:2880 1842 11.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 22:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.