k.ú.: 789780 - Zahnašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589152 - Zahnašovice NUTS5 CZ0721589152
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 4203907
zahrada školka 9 1289
zahrada 152 108152
ovoc. sad 15 44924
travní p. 2 758
lesní poz 8 55187
vodní pl. nádrž umělá 1 3693
vodní pl. tok přirozený 5 35635
vodní pl. tok umělý 5 19490
zast. pl. společný dvůr 4 483
zast. pl. zbořeniště 14 3199
zast. pl. 214 93205
ostat.pl. jiná plocha 44 119308
ostat.pl. manipulační pl. 44 539029
ostat.pl. ostat.komunikace 91 215226
ostat.pl. pohřeb. 1 5903
ostat.pl. silnice 34 59932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12852
ostat.pl. zeleň 52 157902
Celkem KN 951 5680074
Par. DKM 357 4747213
Par. KMD 594 932861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 103
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 24
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 208
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 248
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.09.2019 1:1000 25.09.2019 *)
DKM-KPÚ 13.04.2015 1:1000 13.04.2015 *)
KMD 1:1000 11.06.2008
S-SK ŠD 1:2500 1905 11.06.2008
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1905


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 20.09.2020 20:30

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.