k.ú.: 789763 - Chrášťany u Hulína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588491 - Hulín NUTS5 CZ0721588491
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72031 - Hulín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 1267340
zahrada 51 48885
ovoc. sad 4 14858
travní p. 11 16954
lesní poz 5 26116
vodní pl. tok přirozený 2 21517
zast. pl. 63 23865
ostat.pl. dráha 2 15210
ostat.pl. dálnice 10 36297
ostat.pl. jiná plocha 17 19674
ostat.pl. manipulační pl. 2 757
ostat.pl. neplodná půda 1 617
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 314
ostat.pl. ostat.komunikace 31 53122
ostat.pl. pohřeb. 1 837
ostat.pl. silnice 6 12184
ostat.pl. zeleň 32 55892
Celkem KN 328 1614439
Par. DKM 328 1614439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 45
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 61
LV 93
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.11.2013
DKM 1:1000 30.06.2005
S-SK ŠD 1:2500 1904 30.06.2005
S-SK ŠS 1:2880 1830 31.03.1904


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 06:15

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.