k.ú.: 789747 - Zádveřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585998 - Zádveřice-Raková NUTS5 CZ0724585998
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1314 5297513
zahrada 475 352190
ovoc. sad 42 123863
travní p. mez, stráň 6 1875
travní p. 844 1835248
lesní poz 663 5974165
vodní pl. tok přirozený 82 160399
zast. pl. společný dvůr 3 1379
zast. pl. zbořeniště 7 2360
zast. pl. 797 239747
ostat.pl. dráha 6 37989
ostat.pl. jiná plocha 462 337779
ostat.pl. manipulační pl. 83 137207
ostat.pl. mez, stráň 5 1336
ostat.pl. neplodná půda 416 333754
ostat.pl. ostat.komunikace 576 314816
ostat.pl. pohřeb. 1 8121
ostat.pl. silnice 91 237034
ostat.pl. skládka 1 17011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18868
ostat.pl. zeleň 14 2289
Celkem KN 5894 15434943
Par. DKM 5894 15434943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 322
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 17
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 63
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 742
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 53
LV 1038
spoluvlastník 3959

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.01.2006
ZMVM 1:2000 01.06.1986 04.01.2006
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.06.1986 reambulace v roce 1897


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 09:33

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.