k.ú.: 789747 - Zádveřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585998 - Zádveřice-Raková NUTS5 CZ0724585998
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1328 5297316
zahrada 478 352251
ovoc. sad 42 123863
travní p. mez, stráň 6 1875
travní p. 846 1827893
lesní poz ostat.komunikace 1 4169
lesní poz 664 5982907
vodní pl. tok přirozený 82 160399
zast. pl. společný dvůr 3 1379
zast. pl. zbořeniště 7 2360
zast. pl. 795 240494
ostat.pl. dráha 6 37989
ostat.pl. jiná plocha 468 337645
ostat.pl. manipulační pl. 83 137207
ostat.pl. mez, stráň 5 1336
ostat.pl. neplodná půda 414 332970
ostat.pl. ostat.komunikace 575 315603
ostat.pl. pohřeb. 1 8121
ostat.pl. silnice 91 230996
ostat.pl. skládka 1 17011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18868
ostat.pl. zeleň 14 2289
Celkem KN 5916 15434941
Par. DKM 5916 15434941
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 325
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 17
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 108
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 60
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 742
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 53
LV 1034
spoluvlastník 3957

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.01.2006
ZMVM 1:2000 01.06.1986 04.01.2006
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.06.1986 reambulace v roce 1897


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:36

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.